UTAMA 2017-11-27T03:25:12+00:00
Loading...

Apa itu teknologi Blockchain?

Blockchain berfungsi sebagai pengkalan data (database) yang terbuka kepada semua dan setiap maklumat dikongsi melalui setiap rantai penyertaan yang dipanggil “node”. Inilah apa yang dipanggil “decentralized system”, tiada central server, tiada pemilik sistem dan tiada pengawal sistem.

Learn More

Apa itu Aset Digital Kripto?

Aset digital kripto merupakan token digital yang terlahir daripada sistem tidak berpusat blockchain dan ditawarkan pemilikan tokennya kepada orang ramai berdasarkan projek-projek sandaran di dalam whitepapernya. Ianya merupakan cara kerjasama untuk menyokong pembangunan projek atau aplikasi baru berteraskan sistem Blockchain yg bakal diperkenalkan dan digunakan oleh orang ramai di seluruh dunia.

Learn More

Apa itu Mining Crypto?

Setiap hari pasti berlaku transaksi kripto atau token digital seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) di seluruh dunia. Tugas “miners” atau pelombong/peladang digital adalah untuk mengesahkan setiap transaksi yang berlaku dan menambahnya ke dalam lejar blockchain.

Learn More

ADAKAH ANDA SUDAH MENDAFTAR KODINAR BLOCKCHAIN WALLET (KBW)?

Daftar sekarang! Klik butang di bawah

DAFTAR SEKARANG!

Disclaimer

Kodinar Berhad adalah sebuah koperasi berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 yang memiliki serta menjalankan aktiviti perniagaan berkaitan produk-produk teknologi buatan sendiri. Kodinar Berhad tidak melakukan kerjasama dengan mana-mana syarikat, pertubuhan atau individu yang menjalankan program-program pelaburan atau apa-apa skim tidak sah dan tidak berlesen di Malaysia. Segala aktiviti perniagaan Kodinar Berhad adalah tertakluk di bawah Undang-Undang Kecil Koperasi, Akta Koperasi 1993 dan Undang-Undang Malaysia secara amnya. Kodinar Berhad berhak mengambil tindakan undang-undang kepada mana-mana syarikat, pertubuhan dan/atau individu yang menggunakan nama Kodinar Berhad atau Koperasi Dinar Dirham Berhad dengan apa-apa tujuan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Kodinar Berhad.

Kodinar Berhad tidak pernah melantik mana-mana syarikat, pertubuhan dan/atau individu menjadi agen bagi urusan perniagaan Kodinar Berhad. Semua urusan perniagaan adalah dibuat secara langsung di antara Kodinar Berhad dan ahli-ahli.

Kodinar Berhad mengalu-alukan sebarang pertanyaan dan/atau daripada mana-mana pihak sekiranya terdapat kekeliruan maklumat berkenaan Kodinar Berhad yang diperolehi daripada mana-mana sumber.